Metodologia de stabilire a preţurilor reglementate de vânzare şi a regimurilor de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate mai mici de 500 kw pe centrală

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru stabilirea şi ajustarea preţurilor reglementate de vânzare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate mai mici de 500 kW pe centrală.

Producătorii de energie electrică pentru vânzarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate mai mici de 500 kW pe centrală, care optează pentru vânzarea acesteia la preţuri reglementate în baza prevederilor prezentei metodologii pentru un ajutor de cel mult 15 mil. Euro pentru întreprindere/proiect, pe întreaga durată de acordare a schemei de sprijin.

Furnizorii în general şi respectiv, furnizorii de ultimă instanţă desemnaţi de ANRE să presteze serviciul universal în zonele în care sunt situate centralele prevăzute la lit. b), pentru cumpărarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate mai mici de 500 kW pe centrală.

DOCUMENTE:

Document PDF
Metodologie de preţ reglementat pentru centrale mai mici sw 500 kW

Document PDF
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative